ZFŚS dla osób uprawnionych

Wiadomości na tej stronie kierowane są do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów  Szkoły Podstawowej nr 5  w Szczecinku. Do korzystania ze  świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są wszyscy uprawnieni wymienieni w Ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
W zakładzie pracy jakim jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku obowiązuje Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 28.02.2013 r. wraz z Aneksami: 1,2,3 i 4.

Regulamin ZFŚS wraz z Aneksami udostępniony jest dla każdego uprawnionego u kierownika administracji; pokój nr 113.
Obowiązujące załącznik do regulaminu ZFŚS:

 

 

INFORMACJE BIEŻĄCE


2019/2020

 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 31 stycznia 2020 r. u kierownik administracji - pokój nr 113
 • do 29 listopada  2019 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Bożego Narodzenia powinny złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji. Złożony wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 04 października  2019 r. u kierownik administracji - pokój nr 113

 


2018/2019
 

 • Zapraszamy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów na imprezę integracyjną w miejscowości Jeleń w dniu 19 czerwca 2019 r. Zapisy u kierownika administracji do  31 maja 2019 r
 • do 31 marca 2019 r. pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni chcąc korzystać z ZFŚS w 2019 r. powinni złożyć wypełniony załącznik nr 3 do kierownika administracji.Dokument, który wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywany i pozbawi uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2019 r
 • do 31 marca 2019 r. emeryci i renciści chcąc korzystać z ZFŚS w 2019 r. powinni złożyć wypełniony załącznik nr 3 wraz z PIT-em 40 lub decyzją o emeryturze do kierownika administracji. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i pozbawią uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2019 r.
 • do 12 grudnia  2018 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Bożego Narodzenia powinny złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji. Złożony wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.
 • Organizacja wypoczynku w formie działalności kulturalno -oświatowej
  organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 30 listopada 2018 r. u kierownik administracji - pokój nr 113
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 24 września 2018 r. u kierownik administracji - pokój nr 1132017/2018


 

 • Zapraszamy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów na imprezę integracyjną w miejscowości Jeleń w dniu 22 czerwca 2018 r. Zapisy do 25 maja 2018 r
 • do 30 marca 2018 r. pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni chcąc korzystać z ZFŚS w 2018 r. powinni złożyć wypełniony załącznik nr 3 do kierownika administracji.Dokument, który wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywany i pozbawi uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2018 r
 • do 30 marca 2018 r. emeryci i renciści chcąc korzystać z ZFŚS w 2018 r. powinni złożyć wypełniony załącznik nr 3 wraz z PIT-em 40 lub decyzją o emeryturze do kierownika administracji. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i pozbawią uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2018 r.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 31 stycznia 2018 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • do 30 listopada 2017 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Bożego Narodzenia powinny złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji. Złożony wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 27 września 2017 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.2016/2017

 

 • Zapraszamy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów na imprezę integracyjną w miejscowości Jeleń w dniu 23 czerwca 2017 r. Szczegóły finansowe u kierownika administracji;  zapisy do 31 maja 2017 r
 • do 30 marca 2017 r. pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni chcąc korzystać z ZFŚS w 2017 r. powinni złożyć wypełniony załącznik nr 3 do kierownika administracji.Dokument, który wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywany i pozbawi uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2017 r
 • do 30 marca 2017 r. emeryci i renciści chcąc korzystać z ZFŚS w 2017 r. powinni złożyć wypełniony załącznik nr 3 wraz z PIT-em 40 lub decyzją o emeryturze do kierownika administracji. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i pozbawią uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2017 r.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej organizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 27 stycznia 2017 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • ZFŚS - do 30 listopada 2016 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Bożego Narodzenia powinny złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji. Złożony wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.

 
2015/2016

 • Zapraszamy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów na imprezę integracyjną w miejscowości Jeleń w dniu 24 czerwca 2016 r.  - wyjazd o 15.30 z parkingu szkolnego przy hali OSiR (autokar)  – powrót we własnym zakresie. Szczegóły finansowe u kierownika administracji;  zapisy do wtorku  31 maja 2016 r.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej orgzanizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 31 maja 2016 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • Organizacja wypoczynku grupowego orgzanizowanego przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych (koncert muzyczny) - zapisy są przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • do 04 marca 2016 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Wielkanocy powinni złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji - obowiązują dokumenty o dochodach złożone do 30 marca 2015 r. Złożony wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej orgzanizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 31 maja 2016 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • do 30 marca 2016 r. pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni chcąc korzystać z ZFŚS w 2016 r. powinni złożyć wypełniony załacznik nr 3 do kierownika administracji.Dokument, który wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywany i pozbawi uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2016 r
 • do 30 marca 2016 r. emeryci i renciści chcąc korzystać z ZFŚS w 2016 r. powinni złożyć wypełniony załacznik nr 3 wraz z PIT-em 40 lub decyzją o emeryturze do kierownika administracji. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i pozbawią uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2016 r.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej orgzanizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 15 grudnia 2015 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej orgzanizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 30 listopada 2015 r. w pokoju nauczycielskim-tablica ogłoszeń.Informacji udziela również sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • do 30 listopada 2015 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Bożego Narodzenia powinni złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji. Złożony wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.
2014/2015
 • Zapraszamy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów na imprezę integracyjną w miejscowości Jeleń w dniu 26 czerwca - wyjazd o 15.30 z parkingu szkolnego przy hali OSiR (autokar)  – powrót we własnym zakresie. Szczegóły finansowe u kierownika administracji, zapisy do poniedziałku 15 czerwca
 • Zapraszamy wszystkich Państwa na Uroczystość 10 Rocznicy Nadania Szkole Imienia Jana III Sobieskiego. Uroczystość odbędzie się 22.05.2015 r. o godz. 18.30. na terenie szkoły
 • Organizacja wypoczynku w formie turystyki grupowej orgzanizowanej przez pracodawcę dla wszystkich osób uprawnionych - zapisy są przyjmowane do 31.05.2015 r. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły oraz kierownik administracji.
 • do 20 marca 2015 r. wszystkie osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS chcąc skorzystać ze świadczenia świątecznego z okazji Wielkanocy powinni złożyć wypełniony załącznik nr 2 do kierownika administracji - obowiązują dokumenty o dochodach złożone do 30 marca 2014 r. Złożony  wniosek po terminie nie będzie rozpatrywany.
 • do 30 marca 2015 r. pracownicy  pedagogiczni  i niepedagogiczni chcąc korzystać z ZFŚS powinni złożyć wypełniony załacznik nr 3 do kierownika administracji,
 • do 30 marca 2015 r.  emeryci  i renciści  chcąc korzystać z ZFŚS powinni złożyć wypełniony załacznik nr 3 wraz z  PIT-em 40 lub decyzją o emeryturze do kierownika administracji, Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i pozbawią uprawnione osoby korzystania ze świadczeń w 2015 r.