Zespoły zadaniowe

 
ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE  DZIAŁAJĄCE W SZKOLE
 I LIDERZY ZADAŃ:
 
 

 

Zespół do spraw dydaktycznych

- Tomasz Roszko – przewodniczący
 

 • zespół humanistyczny  - przewodnicząca - Sylwia Wysoczańska, 

 • zespół historia- WOS - przewodniczący - Jarosław Dywizjusz,

 • zespół matematyczny - przewodnicząca-  Joanna Przyborowska,

 • zespół przyrodniczy  - przewodniczący Dorota Wilkanowska,

 • zespół językowy - przewodnicząca – Elżbieta Sobolewska,

 • zespół przedmiotów wspierających - przewodniczący Tomasz Sobolewski,

 • zespół wychowania fizycznego - przewodniczący Robert Fabiszak,

 • zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  - przewodnicząca – Barbara Socha,

Zespół do spraw profilaktyki i wychowania

- Marzena Szczerbińska – przewodnicząca,

 • zespół ds. integracji ,

 • zespół ds. wychowania ,

 • zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Zespół problemowo – zadaniowy

- Rafał Stasik – przewodniczący,

 • zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej - przewodniczący Jarosław Dywizjusz,

 • zespół ds. prawa wewnątrzszkolnego - przewodniczące Monika Pac-Stasik, Marta Pisula-Witkowska,

 • zespół ds. doskonalenia nauczycieli - przewodniczący Jarosław Dywizjusz,

 • zespół ds. promocji – przewodnicząca Katarzyna Rybak,

 • zespół ds. wymiany międzynarodowej - przewodnicząca Elżbieta Sobolewska,


Liderzy zadań:

 

 • Samorząd Uczniowski  - Monika Pac –Stasik,

 • Administrator/koordynator Librus-Synergia – Łukasz Kwiatkowski,

 • Administrator/koordynator internetowej strony szkoły - Łukasz Kwiatkowski,

 • Społeczny Inspektor Pracy-  Elżbieta Sobolewska,

 • Koordynator ds. bezpieczeństwa - Tomasz Sobolewski,

 • Inspektor służby BHP -  Tomasz Sobolewski,

 • Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej -  Tomasz Sobolewski,