Sekretariat
Sekretariat

 

W naszej szkole funkcjonują dwa sekretariaty.

 

 

Sekretariat główny

 

oraz sekretariat dla uczniów

 

 

 

Sekretariaty są otwarte w godz. 07.30 - 15:00 od poniedziałku do piątku.
 

Można tutaj:

 

wyrobić legitymację i identyfikator

 

uzyskać zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do naszej szkoły

 

 

złożyć dokumenty w celu przyjęcia do szkoły


wykonać kserokopie niezbędnych dokumentów

 

uzyskać informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

 

Nad sprawami administracyjno-finansowymi czuwa Pani Iwona Wyszomirska

natomiast w przypadku mniejszych i większych awarii technicznych zawsze możemy liczyć na Pana Cezarego Sakowicza