Klub europejski

SZKOLNY  KLUB EUROPEJSKO-HISTORYCZNY

Zobacz nasze osiągnięcia oraz galerię
 

 
„Eurus-ops”
 
SKE-H „Eurus-ops” powstał w X 2002 roku. Ma na celu poszerzanie wiedzy uczniów z historii, udział w różnego rodzaju konkursach, akcjach, inicjatywach lokalnych i ogólnopolskich.
Zadaniem Klubu jest także wspieranie integracji Polski z Unia Europejską, poszerzanie wiedzy o krajach UE, propagowanie idei demokracji. Cele te realizowane są poprzez:

a) współpracę z Urzędem Integracji Europejskiej w Warszawie, Regionalnym i Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie i Szczecinku,

b) organizowanie lekcji europejskich przy współudziale w/w instytucji (m.in. preelekcja przeprowadzona przez posła RP Edwarda Wojtalika),

c) wydanie Biuletynu o UE,

d) przeprowadzanie ogólnoszkolnych referendum (np. „UE-Młodzi głosują”),

e) udział w obradach Rady Miasta Szczecinek,

f) udział w akcjach, konkursach,olimpiadach o tematyce europejskiej i historycznej.

Opiekunem Klubu jest nauczyciel historii – Jarosław DywizjuszOSIĄGNIĘCIA:

1. Tytuł laureata w Ogólnopolskim Turnieju Interdyscyplinarnym LIGA XXI wieku,

2. 2004 i 2005 rok – Grand Prix – I miejsce i nagroda Burmistrza Miasta Szczecinka za korowód ks.Jadwigi,

3. 2006 rok – Dzitko Emilia, Iwanowska Aleksandra, Piechocińska Natalia – II miejsce w województwie w  konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej”,

4. 2007 i 2008 rok – I miejsce w Miejskim Konkursie „Szkolnych Drużyn Rycerskich”,

5. 2007 rok – I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej,

6. 2008/2009 – Krzysztof Dragunowicz – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie,

7. 2009/2010 Krzysztof Dragunowicz, Jarosław Turowski - finaliści Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie,

8. 2010 rok – I miejsce indywidualnie (Paulina Juszczyńska) i I miejsce drużynowo (Paulina Juszczyńska, Aleksandra Rud, Krzysztof Dragunowicz) w Miejskim Konkursie Historycznym „700 lat Szczecinka”,

9. 2010/2011 – Paulina Juszczyńska, Jarosław Turowski - finaliści Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

10. 2011/2012Błażej Janiczak  - finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie

11. 2012/2013 Błażej Janiczak  - laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie,   Szymon Szczyrbak - finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

12. 2012/2013 – Kacper Donat – III miejsce w województwie w X Ogólnopolskim Konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej” - Edycja Akademia Młodego Dyplomaty.

13. 2013/2014 – I miejsce w VIII Rajdzie Niepodległości.

14. 2013/2014 - Alan Bracki – finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

15. 2014/2015 – I miejsce w IX Rajdzie Niepodległości
16. 2014/2015 - Zorganizowanie happeningu „Lekcja Wolności” 4 czerwca w naszym mieście zorganizowaliśmy happening Lekcja Wolności. Akcja miała na celu upamiętnienie pierwszych, częściowo wolnych wyborów do parlamentu. Młodzież przygotowała ulotki, które rozdawała mieszkańcom Szczecinka (ponad 1700 ulotek !!!).
 (akcja dostrzeżona i nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Burmistrza Miasta Szczecinek i media).


17. 2015/2016 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wartości bliskie rotmistrzowi Pileckiemu nadal aktualne – remake sceny z filmu Pilecki”.

 
 
www.youtube.com/watch?v=v76n3MXatRM
www.youtube.com/watch?v=-jS96Yyfk4
 

Opiekun: Jarosław Dywizjusz
 

X Ogólnopolski Konkurs „Moja szkoła w Unii Europejskiej”

Zadaniem jest przygotowanie pracy konkursowej na jeden z następujących tematów:

 

  1. Grupa Wyszehradzka jako przykład dobrosąsiedzkiej współpracy Europejczyków.
  2. Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej.
  3. „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe” – skomentuj słowa Vaclava Havla.
  4. Jak rozumiesz motto polskiej dyplomacji – „Polsce – służyć, Europę tworzyć, świat -rozumieć”.


Pracę konkursową uczestnicy przygotowują w dowolnej formie, w szczególności w formie opracowania pisemnego, prezentacji lub nagrania, przy czym opracowanie pisemne nie może liczyć mniej niż 5 stron w formacie A4 prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 min.
Termin: do 18.03.2013
Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miejscowych organizatorów
Dla laureatów etapu ogólnopolskiego zorganizowana zostanie
wizyta studyjna w wybranych stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej.
Ewentualne pytania oraz prace proszę kierować do p. J. Dywizjusza.
Miło nam poinformować o olbrzymim sukcesie naszej szkoły w X ogólnopolskim konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej” – edycja Akademia Młodego Dyplomaty pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kacper Donat, uczeń klasy III D, przygotował pracę pt.: „Grupa Wyszehradzka jako przykład dobrosąsiedzkiej współpracy Europejczyków” pod kierunkiem nauczyciela historii i wos-u p. Jarosława Dywizjusza. Praca Kacpra została oceniona bardzo wysokozajął III miejsce w województwie.
Celem Konkursu było przybliżenie młodzieży szkolnej problematyki związanej ze współczesną służbą dyplomatyczną w Polsce i Europie oraz rolą, jaką pełni ona w polityce międzynarodowej każdego państwa. W jego ramach uczniowie mieli możliwość zapoznania się także z zagadnieniami dotyczącymi współpracy regionalnej czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w związku ze sprawowaniem przez Polskę od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. prezydencji w Grupie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu Kacprowi i p. Dywizjuszowi.
20.06. naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Powodem wizyty było wręczenie nagród za konkurs „Moja szkoła w Unii Europejskiej” pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypominamy, że w tym konkursie Kacper Donat pod kierunkiem p. J. Dywizjusza zajął III miejsce w województwie. Kacper jak i opiekun otrzymali cenne nagrody książkowe i multimedialne.

Gratulujemy
 autor: iDar0s
 
„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy...”
Z. Herbert
 
1 marca - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Od 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość.
W 2009 roku organizacje kombatanckie zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „Jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...)”. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.

Uczniowie naszej szkoły chcąc upamiętnić bohaterstwo „Żołnierzy Wyklętych” stawiających opór sowietyzacji Polski przygotowali wystawę. Zapraszamy do zapoznania się z pracami uczniów.

Wystawie prac uczniowskich towarzyszyło również spotkanie z p. Marią Klisz -Sosnowską. Należała ona do podziemnej organizacji antykomunistycznej EAP, czyli Europejska Armia Podziemna. Młodzież mogła usłyszeć o działalności swoich rówieśników po zakończeniu II wojny światowej, o ich działalności patriotycznej, aresztowaniach, więzieniu i przykrych doświadczeniach.
Słuchacze z klasy III D mieli okazję porozmawiać z p. Marią. Wzbogacili swoje wiadomości historyczne o nowe ciekawe fakty z ust osoby, która to, o czym mówiła przeżyła, a nie wyczytała z książek. Była to niecodzienna lekcja historii i patriotyzmu.