Historia

       Zespół Szkół przy ulicy Wiatracznej 5 powstał z przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana III Sobieskiego w Gimnazjum Nr 2, Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych oraz Integracyjną Szkołę Podstawową Nr 5.

       Szkoła Podstawowa Nr 5 rozpoczęła działalność 10 września 1960 r. w budynku Szkoły Podstawowej Nr l przy Placu Wazów. Kierownikiem został Leon Lisiecki, a pracę w niej podjęło 17 nauczycieli. Od 20 sierpnia 1975 r. szkoła zaczęła funkcjonować w nowym gmachu przy ulicy Wiatracznej 5. Obowiązki dyrektora tej placówki objęła Estera Papierska, a jej zastępcą został Eugeniusz Fiedorowicz. Rada Pedagogiczna liczyła wtedy 31 nauczycieli. Dnia l czerwca 1984 r. bardzo uroczyście nadano szkole imię Jana III Sobieskiego i wręczono sztandar. W latach 1984 - 92 funkcję dyrektora pełniki kolejno: Estera Papierska  (1984 - 85), Danuta Paton (1985 - 88), Eugeniusz Szybisty (1988 - 92). Od 1992 r. do sierpnia 2011 r. obowiązki dyrektora placówki sprawowała Anna Wełniak – Tokarska, natomiast od września 2011 r. dyrektorem jest Rafał Stasik. W roku szkolnym 1998 - 1999 do szkoły wprowadzono nauczanie integracyjne w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej. Od l września 1999 roku szkoła zaczęła funkcjonować jako Gimnazjum nr 2 oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa. Od tego roku w placówce istnieje również Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych, a w dniu l września 2001 roku placówkę przekształcono w Zespół Szkół. 20 maja 2005 r. społeczność szkolna przeżywała piękną uroczystość przyjęcia imienia Jana III Sobieskiego. W roku szkolnym 2010 - 2011 w Integracyjnej Szkole Podstawowej uczy się 129 dzieci, w gimnazjum 504 uczniów, a w szkole dla dorosłych 105 słuchaczy. W Zespole Szkół pracuje obecnie 72 nauczycieli.

       W czasie istnienia szkoły działały tu liczne koła zainteresowań, chór, organizacje młodzieżowe oraz towarzystwa. Placówka była miejscem funkcjonowania ZHP, LOP, LOK, PCK, SKO. Od kilku lat najważniejszym zagadnieniem w szkole jest nauczanie zintegrowane. W tym celu nauczyciele doskonalą swoje warsztaty pracy dzięki kursom, konferencjom, studiom podyplomowym. W dniach 10 - 11 maja 2002 rok powierzono szkole zorganizowanie Regionalnej Konferencji Kształcenia Integracyjnego. Od początku istnienia do szkoły zapraszani byli różni ciekawi ludzie. Byli to m.in.: Gracjan Bojar- Fijałkowski, autor książek o ziemi koszalińskiej, aktor Hubert Antoszewski (słynny Pankracy), Henryk Livor- Piotrowski, Janusz Rautszko, Czesław Skonka, ks. bp Marian Gołębiewski, ks. bp Paweł Cieślik, poseł na Sejm RP Edward Wojtalik, lek. Mirosław Rybak, lek. Marek Ogrodziński, lokalni dziennikarze oraz wielu innych. Organizujemy liczne pogadanki z policją czy pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, które mają przeciwdziałać narkomanii, łamaniu prawa, nakłaniać do zdrowego trybu życia i ułatwiać wybór drogi życiowej.  

         Od roku 2001 ukazuje się miesięcznik "Przerwa". W 2003 r. powstał Szkolny Klub Europejski "Eurus - Ops" poszerzający wiedzę o integracji europejskiej, a obecnie koło historyczne. Działa PCK, koło strzeleckie, koło pomocy humanitarnej oraz wszystkie koła przedmiotowe.  Na dodatkowych zajęciach młodzież może rozwijać zainteresowania sportowe. Uczestniczymy w wielu akcjach ekologicznych i charytatywnych: "Kasztanowiec mój przyjaciel", "Żołędzie dla Lusi", "Koszyk dla potrzebujących", "Sprzątanie świata", "Góra grosza", "Pola nadziei", zbieramy baterie oraz nakrętki. W 2006 r. młodzież wzięła udział w projekcie Opery Szczecińskiej mającym na celu ratowanie zamków, pałaców i dworków w regionie. Na dziedzińcu szczecineckiego zamku przedstawiono operę "Służąca panią". Każdego roku uczestniczymy w "Korowodzie Księżnej Jadwigi" czy imprezach towarzyszących "Nocy muzeów." Aktywnie wzięliśmy udział w obchodach 700 - lecia Szczecinka. Dwa lata temu obok szkoły wybudowano nowoczesną halę gimnastyczną.

        Uczniowie od początku istnienia szkoły chętnie uczestniczyli w różnych konkursach przedmiotowych, recytatorskich, bezpieczeństwa ruchu drogowego, sportowych, zawodoznawczych i plastycznych. Na przestrzeni lat 1975- 2011 szkoła uzyskała wiele sukcesów sportowych.

Najlepsi sportowcy naszej szkoły to:

J. Zdunek- srebrny medal, mistrzostwa wojewódzkie, skok w dal

S. Siódmiak- srebrny medal, VIII KOM, badminton

L. Makowski- złoty medal w międzynarodowym czwórboju

Gałanik- złoty medal, X KOM, judo dziewczęta

Romacka- srebrny medal, XI KOM, akrobatyka sportowa

Guzik- złoty medal, XX KOM, akrobatyka sportowa

K. Romańczuk- powołany do polskiej kadry Młodzików

D. Niedźwiecki- mistrz Polski w piłce kajakowej

A. Ganiec - lekkaatletyka (biegi)

K. Rosa - II miejsce w Biegu Osińskiego 1500 m

M. Sroka - III miejsce w Biegu Osińskiego 1500 m, dwukrotnie I miejsce w mistrzostwach powiatu na 1500 m

E. Maczańska - I miejsce w wyścigu kolarskim SP 6

A. Zakrzewska - strzelectwo
 

Wybrane osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół w Szczecinku (od 1991 r.):
uczeń miejsce konkurs
Iwona Szymańska IIIB III miejsce Wojewódzki konkurs z języka angielskiego
Wojciech Ożański IC, Tomasz Gruchot IIB, Tomasz Ożański IIB, Michał Reszke IIB Nagrody II stopnia Międzynarodowy konkurs Matematyczny „Kangur”
Daria Hodowaniec IIID, Piotr Jaczewski IIIA, Wojciech Kochański IIIA Nagroda główna Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Majestatyczni władcy przestworzy”
Iwona Szymańska IIIB Puchar dla szkoły Omnibus
Teresa Schienbein IIIF Laureatka Konkurs historyczny „Ruch narodowo – demokratyczny w latach
1887 – 1918” (Szczecin)
Teresa Schienbein IIIF Laureatka XXI Ogólnopolski Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej
Teresa Schienbein IIIF I miejsce III Powiatowy Konkurs Literacki „Życie we wspólnej Europie”
Zofia Trypuć IIIF II miejsce
Krzysztof Kopernacki IIIF Laureat I stopnia Konkurs Matematyczny „Oxford”
Klasa VI A Laureaci Ogólnopolski Konkurs Przyjaciele Pana Karpia
Jarosław Turowski III D Laureat Geografia
Laura Majchrzak II F Laureatka Jęz. niemiecki
Uczniowie klas II i III gimnazjum I miejsce zespołowo IV Gimnazjada w I LO im. Ks. Elżbiety

opracowanie: mgr Katarzyna Rybak
Kacper Rudzki kl. I e

Zdjęcia ze szkolnych albumów z lat 1967-1997