Bezpieczeństwo szkoły


Możemy się pochwalić tytułem "Bezpiecznej szkoły" potwierdzonym certyfikatem:

O bezpiecteństwo uczniów i ochronę mienia dbają pracownicy firmy 3 B - Biuro Bezpiecznego Biznesu:


Na przerwach nauczyciele czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, zgodnie z grafikiem dyżurów.

 W szkole zainstalowane są kamery do monitoringu (64 szt.). Czujne oko kamery rejestruje każdy ruch, warto się do niej czasmi uśmiechnąć (Ochrona danych osobowych)

Każdy uczeń i nauczyciel zobowiązany jest do noszenia na terenie szkoły, w widocznym miejscu, IDENTYFIKATORA.


Dla osób postronnych wejście do szkoły jest niemożliwe bez weryfikacji wizyjnej, otwieranie drzwi jest sterowane elektronicznie


ZDROWIE


W Szkole znajduje się gabinet pielęgniarki szkolnej:

Gabinet jest czynny:
- poniedziałek -  7.45-12.30.
- wtorek - 7.45-12.00.
- środa - 11.10. - 15.20.
- czwartek - 7.45. - 12.00.
- piątek - 11.10. - 15.05.

 
 
 

Stołówka,

Wielu uczniów korzysta z obiadów. Można również kupić kanapkę